Etik

Værdiggrundlag og Etiske regler

Søren Kirkegaards er ofte blevet citeret for hans udsagn om at ”man skal møde klienten der hvor denne er.”

Måske ikke helt så moderne i sin formulering men evigt sand når det gælder mødet mellem den professionelle og det hjælpesøgende menneske.

Jeg stræber efter at møde dig der hvor du er med udgangspunkt i dine nuværende problemstillinger og dine ressourcer med et godt kendskab til din fortid og et kig ind i den fremtid du ønsker dig og som vi i fællesskab arbejder os hen i mod. Dette med respekt for din egenart og individualitet og den virkelighed du befinder dig i.

Tavshedspligt står øverst på min liste over etikregler.

For at du kan føle dig tryg ved at betro dig til mig er det alfa omega at du ved at det du fortæller mig forbliver i det rum vi arbejder i.

 I tilfælde af at jeg bliver bedt om at udtale mig til andre indstandser f. eks din læge eller din sagsbehandler, foregår dette kun med din tilladelse og du har fuld indsigtsret til en hver tid i eventuelle skriftlige udtalelser.


Jeg henviser i øvrige spørgsmål om tavshedspligt for psykologer til gældende etikregler på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside www.dp.dk

Jeg har journalpligt, hvilket betyder at jeg nedskriver hvad vi har talt om fra gang til gang. Disse journalnotater læses kun af mig og ingen andre. Alle klienter har ret til journalindsigt.