Psykoterapi

Jeg tilbyder alle typer af terapi som er beskrevet under dette punkt. Mit terapeutiske ståsted er psykodynamisk, hvilket betyder at jeg er uddannet psykoterapeut ud fra moderne psykoterapeutiske principper. Endvidere se under ”Hvem er jeg” og CV. 

 

 Terapien indledes af tre vurderingssamtaler hvor både du og jeg får mulighed for at vurdere problemernes karakter og om du og jeg kan udvikle et frugtbart samarbejdsklima til at løse dem i. Ud over personlig kemi er de metoder jeg arbejder med vigtige i vurderingen af dette.
Når vi mundtligt er blevet enige om hvor fokus i terapien skal være, estimeres en foreløbig tidsramme; Alt fra 3 sessioner til et års behandling. I længere terapiforløb kan der indtræffe pauser og ferier.  I kortere terapi forløb vil der blive fokuseret mere løsningsorienteret ,og i så høj grad bagudrettet, på dine problemstillinger.


Når terapien er i gang er det naturligt at en hvis idealisering af terapeuten indtræffer fordi man endelig føler at man bliver lyttet til af et empatisk og rummeligt menneske. Når den første begejstring, som kan minde om en forelskelse, har lagt sig kan man godt føle modstand og trang til at modsige terapeuten, det er i denne fase man kan komme til at glemme sin tid som man så bittert alligevel må betale for, så glemmer man det ikke igen! Klassisk kaldes dette fænomen en overføring hvor den vrede og skuffelse man har oplevet i vigtige relationer som f. eks i forholdet til ens forældre, bliver ”genfødt” og genoplevet i forholdet til terapeuten som bliver en slags stedfortræder for andre vigtige personer.

 

Modstanden kan blive så stærk at man kan få lyst til at stoppe terapien og mister troen på at terapeuten kan hjælpe en. Sammen kan vi analysere disse følelser og reaktioner og dette føre os videre til den fase hvor det egentlige terapeutiske arbejde kan foregå og hvor du bliver i stand til at bryde med tidligere mønstre og arbejde fremadrettet og konstruktivt.

 

Nogle klienter ønsker at pausere for senere at vende tilbage til terapien hvilket kan være godt for processen fordi det giver mulighed for fordybelse og forankring af terapien.

Ved ferie og afslutning annonceres dette i god tid så ingen af delene kommer bag på dig og vi når at afrunde eller afslutte på en meningsfuld og skånsom måde.

I afslutningen er integrationen af det vi har arbejdet med en vigtig del af processen som jeg vedlægger stor værdig.