Legal Disclaimer

Ophavsretten til sitet og dets indhold tilkommer Belinda Labrosse. Alle rettigheder forbeholdes.

Det er således ikke tilladt at gengive eller distribuere nogen del af teksten eller billed materialet på siderne, det være sig elektronisk eller på anden vis, uden forudgående udtrykkelig godkendelse af “Psykoterapeutisk traumepsykolog.com” & "Belindalabrosse.com .Fagartikler må gerne downloades til læsning men må ej heller anvendes til andet formål.

 Personer forekommende i sitets billedmateriale, har givet deres tilladelse men må ej heller bruges I andre sammenhænge.

Vedrørende ansvar for hvordan tekst og billeder fortolkes og  behandlingen, som står beskrevet, virker på den enkelte klient, følger de til en hver tid gældende regler udstukket for medlemmer af dansk psykolog forening og står beskrevet i foreningens etik regler og vedtægter