Depression

Hvad er en depression, hvad opstår den af og hvad kan vi gøre ved den? 


Der er grundlæggende to depressionstyper;

 

Den første er en tilstand som opstår pga af nedsat produktion af et emne i hjernen som hedder seratonin. Dette kan være genetisk betinget eller det kan være et resultat af længerevarende stress. Du mærker denne mangel ved at du føler dig træt, nedstemt, ofte kombineret med urolig søvn og tidlig opvågnen, appetitløshed og vægttab. Ind imellem kommer der negative mørke tanker. Selvmordstanker opstår som oftest.

 

Den anden type er et resultat af en akut krise, dødsfald af nærtstående, skilsmisse, ulykke el. alvorlig sygdom. Altså kan der findes en forklaring i dine livsomstændigheder her og nu eller dybereliggende årsager som kan være skjult for dig og kan hænge sammen med tidligere hændelser i dit liv.

 

Den første type kan nogle gange kræve medicinering i kombination med psykoterapi således at man ikke blot behandler symptomet men også den bagved liggende årsag.

 

Den anden type kræver en bearbejdning af de hændelser som ligger til grund for depressionen via samtaleterapi og brug af terapeutiske teknikker for at få dit liv i balance igen.