Vores grundlæggende følelse i forhold til vores eget værd, skabes i samspillet mellem vores forældre og os selv som børn.

 De første 2 år er særdeles vigtige og din mor, eller den som har moderrollen er den primære person. Senere er det også andre, din far, dine søskende, pædagoger, lærere osv. som er med til at skabe grunden for det selvværd du er afhængig af i din senere udvikling som et helt menneske.

 

Selvtillid kan du godt udvikle selvom dit selvværd ikke er intakt.

 

Tilliden kommer ved at du lykkes med det du har sat dig for som mål, både tidligt og senere i livet.

 

Du kan altså godt have dårligt selvværd men god selvtillid og omvendt.

Med selvværdet er det en lang terapeutiskproces, hvor du, i relation til en terapeut oplever en ny og bedre spejling og langsom kan du integrere en ny måde at opleve dig selv på. Dette selvbillede smitter efterfølgende af på andre som nu oplever dig som en selvsikker og helstøbt person.