Hvad er stress og hvad gør vi ved det?


Stress rammer rigtig mange mennesker i det moderne samfund. Arbejde, familie, krav om perfekthed er nogle af grundene til at vi udvikler en stress tilstand.

 

 Forskning viser at langvarig stressbelastning slider på vores nerver og giver os permanente skader. Det er derfor vigtigt at du tager dit stress alvorligt før det udvikler sig og medføre en depression eller et sammenbrud.

 Regulering af de krav du stiller til dig selv og grænsesætning i forhold til omgivelserne, er nødvendig for at komme stressen til livs.

 

 Strukturen i dit liv mangler måske eller passer dårligt til din personlighed.

 

Det er alt sammen noget vi kan se på sammen og lære dig stresshåndtering så du coper bedre med din hverdag.