EMDR

EMDR- Effektiv traumeterapi!
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)


Metoden er udviklet af dr.ph.d. Francine Shapiro i Californien i 1989.

 

EMDR kombinerer karakteristiske træk fra forskellige typer af psykoterapier (psykodynamiske, adfærdsterapeutiske, kognitive, systemiske.)

 

EMDR er en metode som giver gode forskningsresultater når det handler om traumebehandling. En lang række kontrollerede studier viser overbevisende resultater.

De seneste studier med traumeofre indikere, at efter kun tre sessioner er 84-90 % af deltagerne symptomfri. Dette gælder mindre komplekse traumer som overfald, trafikuheld m.m.

 

 Ud over traumebehandling har metoden vist sig virkningsfuld på en lang række områder inden for psykiske tilstande. F. eks. Depressioner, angstlidelser, fobier og tvangsneuroser.

 

Jeg har uddannelsen og har praktiseret metoden siden 1998.