Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske
kvinder gennem gruppeanalytisk proces

Denne artikel sætter fokus på gruppeterapeutisk arbejde med  irakiske kvinder, som enten selv har været udsat for tortur under fængsling og forhør i deres hjemland eller som er gift med en mand som er torturoverlever.

Af Belinda Labrosse

 

Klik her for at downloade artiklen