Henvisningsårsager dækket af sygesikringen

Årsag: 1–11

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre

 • Trafik- og ulykkesofre

 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 • Pårørende ved dødsfald

 • Personer, der har forsøgt selvmord

 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. uge

 • Personer, der inden de er fyldt 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 • Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18. år (gratis mel. 18.-24. år)

 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let moderat OCD, der er fyldt 18. år (gratis mellem 18-24 år)

Et samtaleforløb er 12 gange. Ved angst og depression gives om nødvendigt yderligere 12 samtaler.

Du skal også vide…

Tavshedspligt og datasikkerhed er vigtigt for mig i forhold til, at du skal kunne føle dig tryg og sikker i min klinik og i vores samarbejde. Jeg følger datatilsynets retningslinjer på denne hjemmeside. Jeg skriver kun til din læge eller juridiske og kommunale instanser m.m., med dit skriftlige samtykke. Jeg sletter al tekst på sms og mail. Dine personlige data bliver opbevaret forsvarligt i mit journalsystem, hvor kun jeg kan læse dine oplysninger.

Jeg har journalpligt, men skriver kun det jeg skal ifølge regionens regler. Du kan altid få indsigt i journalen eller bede om en kopi.

Depression

Hvad er depression? Hvordan opstår det, og hvad kan vi gøre ved det?

Der er primært to grundlæggende typer af depression; Den første er en tilstand, som opstår pga. faldende produktion af stoffet serotonin i hjernen. Dette kan være genetisk bestemt eller et resultat af ydre belastninger i dit liv, såsom stress eller livsomstændigheder. Man mærker manglen på serotonin ved træthed, tristhed, søvnforstyrrelser, appetitløshed og nogle gange vægttab eller vægtøgning. Negative tanker og suicidale tanker kommer ofte som følge af dette.

Den anden tilstand opstår som et resultat af en akut krise – en nærtstående persons død, skilsmisse, ulykke eller alvorlig sygdom o.l.

Forklaringen findes i din nuværende livssituation eller muligvis i bagvedliggende fortrængte årsager fra tidligere hændelser i dit liv.

Den første tilstand kan nogle gange kræve medicin kombineret med psykoterapi, men langt de fleste kan klare sig med samtaleterapi alene. Den anden type kræver et aktivt engagement i det, som er årsagen bagved depressionen. Til at genetablere balance i dit sind og i dit liv, benytter vi os af bearbejdning og redskaber til at løsrive dig fra negative tanker. Her kan trækkes på terapeutiske teknikker og metoder såsom visualiseringer, mindfulness, vejrtrækningsøvelser, drømmetydning samt tolkning og afdækning af skjulte tanker og følelser.

Angst

Hvad er angst? Hvad er årsagen bag, og hvad kan vi gøre ved det?

Der er flere typer af angst.

Generaliseret angst viser sig ved følelsen af ikke at vide, hvad det er, som udløser angsten. Du føler dig bange for noget uden at vide hvorfor, samtidigt oplever du fysisk ubehag som hjertebanken, svedende hænder, rystelser i kroppen og svimmelhed.

Panikangst opstår ofte for mennesker, som kræver meget af sig selv og som føler, at andre stiller store krav til dem. Symptomerne ligner dem ved generaliseret angst, men de opstår ofte, når man er ekstremt presset eller stresset.

Præstationsangst kan vise sig indenfor en lang række situationer, eksempelvis sport, optræden, eksamen og relationelt i forhold til sex og dating.

Traumatisk angst har baggrund i et reelt oplevet traume.

Fobisk angst findes i mange forskellige udgaver, f.eks. angst for åbne pladser, små rum,kryb m.m.

Helbredsangst er frygt for at du fejler noget fysisk eller mentalt.

Traumer

Hvordan opstår det, og hvordan kan vi bearbejde det?

En traumatisk begivenhed kan ske når som helst i dit liv. Sker det, når du er barn eller ung, kan det være svært at huske, men traumet viser sig i måden, du knytter dig til mennesker, og måden du relaterer til andre eller til visse situationer.

Trauma, som sker i voksenalderen, viser sig ofte ved mareridt, angst, vrede, koncentrationsvanskeligheder, hukommelsestab og depression. Der kan også forekomme flashback. Lugte, billeder og lyde kan reaktivere traumet.

EMDR, som står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing, er en effektiv metode og terapiform til bearbejdning af traumer og fører til et normalt liv med normale reaktioner. Metoden kan også bruges til at forbedre din performance indenfor sport, arbejde m.m.

Vi kan ændre fastlåste tanker, følelser og livsmønstre, og dit liv vil ændre sig fundamentalt til det bedre med denne terapiform, som er forskningsbaseret med de bedst mulige resultater.

Stress

Hvad er stress, og hvad kan vi gøre ved det?

Stress rammer i dag mange mennesker på forskellige måder. Arbejde, familie og de krav der stilles os, og som vi stiller os selv stiger hele tiden.

Forskning viser, at længerevarende stress slider på nervesystemet og kan give permanente skader på lang sigt. Stress findes i forskellige grader. Når man bliver ramt af stress, ønsker man hurtigt at blive sit gamle selv.

Dette kan opleves som, at man har mistet en del af sig selv og ens identitet. Regulering af krav til dig selv og grænsesætning er måder, hvorpå man arbejder med stresssymptomer og mønstre.

Måske mangler dit liv struktur, eller din personlighed passer måske ikke til det job eller de mennesker, du har valgt i dit liv. Dette er noget vi kan se på sammen, og give dig redskaber til at komme ud af og over din stress. Der findes i de fleste tilfælde ingen ”quick fix” for stress, men der findes altid en vej.

Sorg

Det at miste en nærtstående, hvad enten det er efter langvarig sygdom eller pludselig død, kan være en langvarig proces.

Jeg kan hjælpe dig igennem sorgen, både ved at bearbejde sygdom og pludselige dødsfald, men også ved at skabe en vej ud af sorgen og integrere den, så du husker det gode i stedet for det smertefulde.

Således bevares personen i din hukommelse, som en del af dig selv, hvis du ønsker det, og du kan få genopbygget dit liv.

Tvangstanker og OCD

Tvangstanker og OCD skyldes en overaktivitet i amygdala, som kan behandles bedst med kognitive metoder. EMDR kan også afhjælpe tilstanden.

Medicin kan i svære tilfælde være nødvendig.

Socialangst

Viser sig ofte, når du er sammen med mennesker, du ikke føler dig tryg ved, store folke samlinger, eller i situationer du ikke føler du har kontrol over.

Det er især introverte mennesker og stressede mennesker, som oplever denne type angst.

© Copyright 2024 - belindalabrosse.com